Nhà để xe ống xả nước PED14 polyme bảo vệ thoát nước đặc biệt tấm chống thấm thủng tấm

 

Thể loại: Nhân vật xây dựng và trang trí nhà

Địa chỉ hàng hóa: Taian Xiangsheng Engineering Material Co., Ltd.

Tên công ty: Taian Xiangsheng Engineering Material Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Yang
Số liên lạc:13385480003
Email:372386463@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Taian Xiangsheng Engineering Material Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Taian Xiangsheng Engineering Material Co., Ltd.

Nhà để xe ống xả nước PED14 polyme bảo vệ thoát nước đặc biệt tấm chống thấm thủng tấm chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Nhà để xe ống xả nước PED14 polyme bảo vệ thoát nước đặc biệt tấm chống thấm thủng tấm

yêu cầu trích Nhà để xe ống xả nước PED14 polyme bảo vệ thoát nước đặc biệt tấm chống thấm thủng tấm