Youlan Bosilan saponin ăn phụ gia súc và phân cừu bảo vệ dạ cỏ

 

Thể loại: Nông nghiệp

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Huachang Animal Health Sản phẩm Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Huachang Animal Health Sản phẩm Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quạt Hải Tuấn
Số liên lạc:15053186001
Email:2692041630@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Huachang Animal Health Sản phẩm Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Huachang Animal Health Sản phẩm Co., Ltd.

Youlan Bosilan saponin ăn phụ gia súc và phân cừu bảo vệ dạ cỏ chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Youlan Bosilan saponin ăn phụ gia súc và phân cừu bảo vệ dạ cỏ

yêu cầu trích Youlan Bosilan saponin ăn phụ gia súc và phân cừu bảo vệ dạ cỏ