Sơn Đông CNC máy tiện gia công gỗ Hồng Hương đơn trục trục dao CNC máy tiện bán

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Công nghệ cơ điện Gaoomi Hongxiang

Tên công ty: Công ty TNHH Công nghệ cơ điện Gaoomi Hongxiang

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Loan Yan
Số liên lạc:15065646271
Email:gmhxjd@126.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Công nghệ cơ điện Gaoomi Hongxiang
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Công nghệ cơ điện Gaoomi Hongxiang

Sơn Đông CNC máy tiện gia công gỗ Hồng Hương đơn trục trục dao CNC máy tiện bán chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Sơn Đông CNC máy tiện gia công gỗ Hồng Hương đơn trục trục dao CNC máy tiện bán

yêu cầu trích Sơn Đông CNC máy tiện gia công gỗ Hồng Hương đơn trục trục dao CNC máy tiện bán