Multi-chức năng thịt gà vú slicer thép không gỉ sản xuất lưới truyền tải

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Bond Food Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Zhucheng Bond Food Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quách Yên
Số liên lạc:15615765398
Email:710090723@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Bond Food Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Zhucheng Bond Food Machinery Co., Ltd.

Multi-chức năng thịt gà vú slicer thép không gỉ sản xuất lưới truyền tải chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Multi-chức năng thịt gà vú slicer thép không gỉ sản xuất lưới truyền tải

yêu cầu trích Multi-chức năng thịt gà vú slicer thép không gỉ sản xuất lưới truyền tải