Zhongding tự động máy lột ngô gạo ướp lạnh tươi dây chuyền chế biến sâu

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Zhongding Machinery Co, Ltd

Tên công ty: Zhucheng Zhongding Machinery Co, Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Xu
Số liên lạc:13105363866
Email:xzw2163@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Zhongding Machinery Co, Ltd
Địa chỉ công ty:Zhucheng Zhongding Machinery Co, Ltd

Zhongding tự động máy lột ngô gạo ướp lạnh tươi dây chuyền chế biến sâu chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Zhongding tự động máy lột ngô gạo ướp lạnh tươi dây chuyền chế biến sâu

yêu cầu trích Zhongding tự động máy lột ngô gạo ướp lạnh tươi dây chuyền chế biến sâu