Fangte đường và cầu đôi đầu thẳng đứng thẳng thép uốn cong trung tâm CNC thanh uốn máy gia công phạm vi

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Fangte đường và cầu thiết bị Co., Ltd

Tên công ty: Sơn Đông Fangte đường và cầu thiết bị Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lưu quản lý
Số liên lạc:13355111832
Email:494352193@qqqq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Fangte đường và cầu thiết bị Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Fangte đường và cầu thiết bị Co., Ltd

Fangte đường và cầu đôi đầu thẳng đứng thẳng thép uốn cong trung tâm CNC thanh uốn máy gia công phạm vi chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Fangte đường và cầu đôi đầu thẳng đứng thẳng thép uốn cong trung tâm CNC thanh uốn máy gia công phạm vi

yêu cầu trích Fangte đường và cầu đôi đầu thẳng đứng thẳng thép uốn cong trung tâm CNC thanh uốn máy gia công phạm vi