Tải trọng nặng dẫn đường sắt nâng nền tảng xích thủy lực hàng hóa nâng hàng hóa Weiheng kho hàng thang máy

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Jinan Weiheng Lifting Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Jinan Weiheng Lifting Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quách Juli
Số liên lạc:18660179368
Email:1208970523@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Jinan Weiheng Lifting Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Jinan Weiheng Lifting Machinery Co., Ltd

Tải trọng nặng dẫn đường sắt nâng nền tảng xích thủy lực hàng hóa nâng hàng hóa Weiheng kho hàng thang máy chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Tải trọng nặng dẫn đường sắt nâng nền tảng xích thủy lực hàng hóa nâng hàng hóa Weiheng kho hàng thang máy

yêu cầu trích Tải trọng nặng dẫn đường sắt nâng nền tảng xích thủy lực hàng hóa nâng hàng hóa Weiheng kho hàng thang máy