Weiheng cố định kéo kéo nâng điện thủy lực nhỏ nền tảng nhà máy kho dỡ hàng thang máy

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Jinan Weiheng Lifting Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Jinan Weiheng Lifting Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quách Juli
Số liên lạc:18660179368
Email:1208970523@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Jinan Weiheng Lifting Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Jinan Weiheng Lifting Machinery Co., Ltd

Weiheng cố định kéo kéo nâng điện thủy lực nhỏ nền tảng nhà máy kho dỡ hàng thang máy chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Weiheng cố định kéo kéo nâng điện thủy lực nhỏ nền tảng nhà máy kho dỡ hàng thang máy

yêu cầu trích Weiheng cố định kéo kéo nâng điện thủy lực nhỏ nền tảng nhà máy kho dỡ hàng thang máy