Jinsu cung cấp ống nhựa PVC máy đùn ống dây chuyền sản xuất ống nhựa PVC thiết bị sản xuất

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Thanh Đảo Jinsu Machinery Manufacturing Co., Ltd.

Tên công ty: Thanh Đảo Jinsu Machinery Manufacturing Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Gao
Số liên lạc:13854263499
Email:1347296780@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Đảo Jinsu Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Thanh Đảo Jinsu Machinery Manufacturing Co., Ltd.

Jinsu cung cấp ống nhựa PVC máy đùn ống dây chuyền sản xuất ống nhựa PVC thiết bị sản xuất chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Jinsu cung cấp ống nhựa PVC máy đùn ống dây chuyền sản xuất ống nhựa PVC thiết bị sản xuất

yêu cầu trích Jinsu cung cấp ống nhựa PVC máy đùn ống dây chuyền sản xuất ống nhựa PVC thiết bị sản xuất