Màng thẩm thấu ngược 8 inch RO màng lọc nước công nghiệp cao áp thấp màng lọc nước tinh khiết hoàn toàn thông số kỹ thuật chịu đựng

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Jinan Linai Machinery Equipment Co., Ltd

Tên công ty: Jinan Linai Machinery Equipment Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lưu quản lý
Số liên lạc:13306408093
Email:3158626591@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Jinan Linai Machinery Equipment Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Jinan Linai Machinery Equipment Co., Ltd

Màng thẩm thấu ngược 8 inch RO màng lọc nước công nghiệp cao áp thấp màng lọc nước tinh khiết hoàn toàn thông số kỹ thuật chịu đựng chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Màng thẩm thấu ngược 8 inch RO màng lọc nước công nghiệp cao áp thấp màng lọc nước tinh khiết hoàn toàn thông số kỹ thuật chịu đựng

yêu cầu trích Màng thẩm thấu ngược 8 inch RO màng lọc nước công nghiệp cao áp thấp màng lọc nước tinh khiết hoàn toàn thông số kỹ thuật chịu đựng