Jiurun Lihua thép không gỉ trực tiếp DN15 đôi kẹp áp lực ống phụ kiện có thể chứa các khớp nối dây bên trong và bên ngoài

 

Thể loại: Nhân vật xây dựng và trang trí nhà

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Jin Runde New Material Technology Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Jin Runde New Material Technology Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Tôn Hồng Cương
Số liên lạc:13573388823
Email:250510832@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Jin Runde New Material Technology Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Jin Runde New Material Technology Co., Ltd.

Jiurun Lihua thép không gỉ trực tiếp DN15 đôi kẹp áp lực ống phụ kiện có thể chứa các khớp nối dây bên trong và bên ngoài chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Jiurun Lihua thép không gỉ trực tiếp DN15 đôi kẹp áp lực ống phụ kiện có thể chứa các khớp nối dây bên trong và bên ngoài

yêu cầu trích Jiurun Lihua thép không gỉ trực tiếp DN15 đôi kẹp áp lực ống phụ kiện có thể chứa các khớp nối dây bên trong và bên ngoài