Thấp nóng chảy cho ăn túi nhựa EVA túi nhựa phụ gia thành phần túi nhựa tinh tế

 

Thể loại: Bọt Bồng bềnh

Địa chỉ hàng hóa: Góc đông nam của làng Hanzhuang, thị trấn Taitou, thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Bao bì Nhựa Shouguang Jingmei

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Túi nhựa nóng chảy thấp có kết cấu mềm, độ đàn hồi tốt và độ giãn dài cao; túi bao bì nhựa thông thường cảm thấy cứng, giòn, và có độ giãn dài thấp. 02 02 02 Công ty TNHH Bao bì Nhựa Shouguang Jingmei được thành lập vào ngày 12 tháng 11 năm 2010. Địa điểm đăng ký nằm ở góc đông nam của làng Hanzhuang, thị xã Đài Đầu, thành phố Thọ Quang. Phạm vi kinh doanh bao gồm sản xuất và bán: sản phẩm bao bì; doanh số bán hàng: túi nhựa, hạt nhựa, màng nhựa, sản phẩm hóa chất (không bao gồm hàng hóa nguy hiểm hóa học và hóa chất dễ bị sản xuất thuốc) (dự án được phê duyệt theo quy định của pháp luật, hoạt động kinh doanh chỉ có thể được thực hiện sau khi phê duyệt của các phòng ban có liên quan).

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Ren Qingluan
Số liên lạc:13905366294
Email:999@suliaodai.net

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Bao bì Nhựa Shouguang Jingmei
Địa chỉ công ty:Góc đông nam của làng Hanzhuang, thị trấn Taitou, thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông

Thấp nóng chảy cho ăn túi nhựa EVA túi nhựa phụ gia thành phần túi nhựa tinh tế chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Thấp nóng chảy cho ăn túi nhựa EVA túi nhựa phụ gia thành phần túi nhựa tinh tế

yêu cầu trích Thấp nóng chảy cho ăn túi nhựa EVA túi nhựa phụ gia thành phần túi nhựa tinh tế