Snowflake Cowboy xương dày ba xương Formosa Steak Ẩm thực Hàn Quốc

 

Thể loại: Nông nghiệp

Địa chỉ hàng hóa: Thanh Đảo Xie Ji Food Co., Ltd

Tên công ty: Thanh Đảo Xie Ji Food Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Mr. Xie
Số liên lạc:18561386651
Email:942445495@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Đảo Xie Ji Food Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Thanh Đảo Xie Ji Food Co., Ltd

Snowflake Cowboy xương dày ba xương Formosa Steak Ẩm thực Hàn Quốc chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Snowflake Cowboy xương dày ba xương Formosa Steak Ẩm thực Hàn Quốc

yêu cầu trích Snowflake Cowboy xương dày ba xương Formosa Steak Ẩm thực Hàn Quốc