Hành tây cấy máy móc đá quân sự máy cấy cây giống máy cấy sâu điều chỉnh lực kéo

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Thanh Châu Junyan Agricultural Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Thanh Châu Junyan Agricultural Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Ông Wang
Số liên lạc:15054844199
Email:837459155@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Châu Junyan Agricultural Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Thanh Châu Junyan Agricultural Machinery Co., Ltd.

Hành tây cấy máy móc đá quân sự máy cấy cây giống máy cấy sâu điều chỉnh lực kéo chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Hành tây cấy máy móc đá quân sự máy cấy cây giống máy cấy sâu điều chỉnh lực kéo

yêu cầu trích Hành tây cấy máy móc đá quân sự máy cấy cây giống máy cấy sâu điều chỉnh lực kéo