Bạt vải không thấm nước chống thấm nước xe tải dày của xe tải chống cháy chống nắng chống nắng vải nhựa bán buôn ba chống mưa bạt

 

Thể loại: Bọt Bồng bềnh

Địa chỉ hàng hóa: Số 17, Xinglong Street, Puxi Village, huyện Trương Khâu, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Thương mại Yideshun Jinan

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Mã Đức Anh
Số liên lạc:13605419719
Email:13605419719@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Thương mại Yideshun Jinan
Địa chỉ công ty:Số 17, Xinglong Street, Puxi Village, huyện Trương Khâu, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông

Bạt vải không thấm nước chống thấm nước xe tải dày của xe tải chống cháy chống nắng chống nắng vải nhựa bán buôn ba chống mưa bạt chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Bạt vải không thấm nước chống thấm nước xe tải dày của xe tải chống cháy chống nắng chống nắng vải nhựa bán buôn ba chống mưa bạt

yêu cầu trích Bạt vải không thấm nước chống thấm nước xe tải dày của xe tải chống cháy chống nắng chống nắng vải nhựa bán buôn ba chống mưa bạt