Tàu bến đệm polyurethane nổi fender bọt điền bảo vệ Trung Quốc HNA

 

Thể loại: Bọt Bồng bềnh

Địa chỉ hàng hóa: Thanh Đảo Trung Quốc HNA Marine Producty Co., Ltd.

Tên công ty: Thanh Đảo Trung Quốc HNA Marine Producty Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Wang
Số liên lạc:13406801222
Email:qdzhonghaihang@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Đảo Trung Quốc HNA Marine Producty Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Thanh Đảo Trung Quốc HNA Marine Producty Co., Ltd.

Tàu bến đệm polyurethane nổi fender bọt điền bảo vệ Trung Quốc HNA chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Tàu bến đệm polyurethane nổi fender bọt điền bảo vệ Trung Quốc HNA

yêu cầu trích Tàu bến đệm polyurethane nổi fender bọt điền bảo vệ Trung Quốc HNA