Kaiyi HTF-I-10 Fire Quạt khí nhiệt độ cao 40.000 áp suất không khí 650 điện 11KW Fan

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Thiết bị điều hòa không khí Đức Châu Kaiyi

Tên công ty: Công ty TNHH Thiết bị điều hòa không khí Đức Châu Kaiyi

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Yang
Số liên lạc:13465343500
Email:19811828500@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Thiết bị điều hòa không khí Đức Châu Kaiyi
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Thiết bị điều hòa không khí Đức Châu Kaiyi

Kaiyi HTF-I-10 Fire Quạt khí nhiệt độ cao 40.000 áp suất không khí 650 điện 11KW Fan chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Kaiyi HTF-I-10 Fire Quạt khí nhiệt độ cao 40.000 áp suất không khí 650 điện 11KW Fan

yêu cầu trích Kaiyi HTF-I-10 Fire Quạt khí nhiệt độ cao 40.000 áp suất không khí 650 điện 11KW Fan