Deco tinh khiết bơm tăng áp lực máy thử nghiệm máy đo áp lực máy đo xung thiết bị khí nén dòng chảy lớn

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Jinan Deke Pump Co., Ltd.

Tên công ty: Jinan Deke Pump Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Tao Ran
Số liên lạc:13953167818
Email:dekegzh@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Jinan Deke Pump Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Jinan Deke Pump Co., Ltd.

Deco tinh khiết bơm tăng áp lực máy thử nghiệm máy đo áp lực máy đo xung thiết bị khí nén dòng chảy lớn chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Deco tinh khiết bơm tăng áp lực máy thử nghiệm máy đo áp lực máy đo xung thiết bị khí nén dòng chảy lớn

yêu cầu trích Deco tinh khiết bơm tăng áp lực máy thử nghiệm máy đo áp lực máy đo xung thiết bị khí nén dòng chảy lớn