Lamb chân không thiết bị đóng gói chân không Hainuo máy đóng gói chân không 800 đôi buồng chân không niêm phong máy

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Hainuo Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Zhucheng Hainuo Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Vương Kim Rồng
Số liên lạc:13153685333
Email:2032562932@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Hainuo Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Zhucheng Hainuo Machinery Co., Ltd.

Lamb chân không thiết bị đóng gói chân không Hainuo máy đóng gói chân không 800 đôi buồng chân không niêm phong máy chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Lamb chân không thiết bị đóng gói chân không Hainuo máy đóng gói chân không 800 đôi buồng chân không niêm phong máy

yêu cầu trích Lamb chân không thiết bị đóng gói chân không Hainuo máy đóng gói chân không 800 đôi buồng chân không niêm phong máy