Cung cấp lâu dài các máy sấy quần áo và thiết bị sấy hóa chất công nghiệp cũ

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Liangshan Hangkun Used Equipment mua và bán hàng Co., Ltd.

Tên công ty: Liangshan Hangkun Used Equipment mua và bán hàng Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Yang
Số liên lạc:13863720767
Email:29192310@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Liangshan Hangkun Used Equipment mua và bán hàng Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Liangshan Hangkun Used Equipment mua và bán hàng Co., Ltd.

Cung cấp lâu dài các máy sấy quần áo và thiết bị sấy hóa chất công nghiệp cũ chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Cung cấp lâu dài các máy sấy quần áo và thiết bị sấy hóa chất công nghiệp cũ

yêu cầu trích Cung cấp lâu dài các máy sấy quần áo và thiết bị sấy hóa chất công nghiệp cũ