Epoxy Chloropropane 106-89-8 Hàm lượng lớp công nghiệp 99% Lớp phủ công nghiệp Sơn nhựa gia cố an toàn

 

Thể loại: Năng lượng hóa học

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Anqiang Chemical Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Anqiang Chemical Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Song Lilin
Số liên lạc:13220687022
Email:2955093277@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Anqiang Chemical Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Anqiang Chemical Co., Ltd.

Epoxy Chloropropane 106-89-8 Hàm lượng lớp công nghiệp 99% Lớp phủ công nghiệp Sơn nhựa gia cố an toàn chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Epoxy Chloropropane 106-89-8 Hàm lượng lớp công nghiệp 99% Lớp phủ công nghiệp Sơn nhựa gia cố an toàn

yêu cầu trích Epoxy Chloropropane 106-89-8 Hàm lượng lớp công nghiệp 99% Lớp phủ công nghiệp Sơn nhựa gia cố an toàn