XK2216 CNC gia công trung tâm gia công phần cứng công cụ máy gia công ngang tùy biến

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Khu công nghiệp số 10

Tên công ty: Zaozhuang Long Sơn Machine Tool Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Ngô Tiễn
Số liên lạc:15318003097
Email:2711473518@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zaozhuang Long Sơn Machine Tool Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Khu công nghiệp số 10

XK2216 CNC gia công trung tâm gia công phần cứng công cụ máy gia công ngang tùy biến chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự XK2216 CNC gia công trung tâm gia công phần cứng công cụ máy gia công ngang tùy biến

yêu cầu trích XK2216 CNC gia công trung tâm gia công phần cứng công cụ máy gia công ngang tùy biến