Nấm ăn được tiệt trùng nồi nấm túi khử trùng thiết bị điện cao áp sưởi ấm tiệt trùng

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Liyu Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Zhucheng Liyu Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Thiệu
Số liên lạc:18366595638
Email:553979262@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Liyu Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Zhucheng Liyu Machinery Co., Ltd

Nấm ăn được tiệt trùng nồi nấm túi khử trùng thiết bị điện cao áp sưởi ấm tiệt trùng chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Nấm ăn được tiệt trùng nồi nấm túi khử trùng thiết bị điện cao áp sưởi ấm tiệt trùng

yêu cầu trích Nấm ăn được tiệt trùng nồi nấm túi khử trùng thiết bị điện cao áp sưởi ấm tiệt trùng