FRP điêu khắc tùy chỉnh động vật phác thảo mô hình sản xuất Hengda để tùy chỉnh

 

Thể loại: Nhân vật xây dựng và trang trí nhà

Địa chỉ hàng hóa: Khu phát triển Jibei, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH điêu khắc Jinan Hengda

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Du
Số liên lạc:18866414398
Email:269315094@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH điêu khắc Jinan Hengda
Địa chỉ công ty:Khu phát triển Jibei, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông

FRP điêu khắc tùy chỉnh động vật phác thảo mô hình sản xuất Hengda để tùy chỉnh chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự FRP điêu khắc tùy chỉnh động vật phác thảo mô hình sản xuất Hengda để tùy chỉnh

yêu cầu trích FRP điêu khắc tùy chỉnh động vật phác thảo mô hình sản xuất Hengda để tùy chỉnh