FBT35 FRP FBT35 chống cháy nổ chống axit kiềm ăn mòn quạt công nghiệp

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Thiết bị điều hòa không khí Đức Châu Kaiyi

Tên công ty: Công ty TNHH Thiết bị điều hòa không khí Đức Châu Kaiyi

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Yang
Số liên lạc:19811828500
Email:19811828500@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Thiết bị điều hòa không khí Đức Châu Kaiyi
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Thiết bị điều hòa không khí Đức Châu Kaiyi

FBT35 FRP FBT35 chống cháy nổ chống axit kiềm ăn mòn quạt công nghiệp chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự FBT35 FRP FBT35 chống cháy nổ chống axit kiềm ăn mòn quạt công nghiệp

yêu cầu trích FBT35 FRP FBT35 chống cháy nổ chống axit kiềm ăn mòn quạt công nghiệp