Chuỗi Expander MSA-7200N Cải thiện khả năng chịu nhiệt tạo bọt giảm phun Molding bột trắng

 

Thể loại: Năng lượng hóa học

Địa chỉ hàng hóa: Đông Ying Xinyuxiang New Material Technology Co, Ltd

Tên công ty: Đông Ying Xinyuxiang New Material Technology Co, Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lee Jin Xing
Số liên lạc:18562933119
Email:xinyuxiang413@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Đông Ying Xinyuxiang New Material Technology Co, Ltd
Địa chỉ công ty:Đông Ying Xinyuxiang New Material Technology Co, Ltd

Chuỗi Expander MSA-7200N Cải thiện khả năng chịu nhiệt tạo bọt giảm phun Molding bột trắng chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Chuỗi Expander MSA-7200N Cải thiện khả năng chịu nhiệt tạo bọt giảm phun Molding bột trắng

yêu cầu trích Chuỗi Expander MSA-7200N Cải thiện khả năng chịu nhiệt tạo bọt giảm phun Molding bột trắng