Silicone polyether khử bọt sữa trắng chất lỏng hàng ngày hóa chất rửa sơn thông số kỹ thuật 50kg/thùng

 

Thể loại: Năng lượng hóa học

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Hóa chất Jinan Xinglongda

Tên công ty: Công ty TNHH Hóa chất Jinan Xinglongda

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Anki Châu
Số liên lạc:13335159713
Email:2325173509@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Hóa chất Jinan Xinglongda
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Hóa chất Jinan Xinglongda

Silicone polyether khử bọt sữa trắng chất lỏng hàng ngày hóa chất rửa sơn thông số kỹ thuật 50kg/thùng chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Silicone polyether khử bọt sữa trắng chất lỏng hàng ngày hóa chất rửa sơn thông số kỹ thuật 50kg/thùng

yêu cầu trích Silicone polyether khử bọt sữa trắng chất lỏng hàng ngày hóa chất rửa sơn thông số kỹ thuật 50kg/thùng