Thiết bị bốc dỡ sân ngoài trời 3t điện quay trên không cần cẩu BZD

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Lu Hoisting Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Lu Hoisting Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lưu Quang Tông
Số liên lạc:13562862226
Email:sdxwqz@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Lu Hoisting Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Lu Hoisting Machinery Co., Ltd.

Thiết bị bốc dỡ sân ngoài trời 3t điện quay trên không cần cẩu BZD chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Thiết bị bốc dỡ sân ngoài trời 3t điện quay trên không cần cẩu BZD

yêu cầu trích Thiết bị bốc dỡ sân ngoài trời 3t điện quay trên không cần cẩu BZD