Phổ cao su bánh xe phẳng xe tải KPJ cáp dịch xe tải nhỏ thủy lực chuyển nền tảng xe tải

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Lu Hoisting Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Lu Hoisting Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lưu Quang Tông
Số liên lạc:13562862226
Email:sdxwqz@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Lu Hoisting Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Lu Hoisting Machinery Co., Ltd.

Phổ cao su bánh xe phẳng xe tải KPJ cáp dịch xe tải nhỏ thủy lực chuyển nền tảng xe tải chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Phổ cao su bánh xe phẳng xe tải KPJ cáp dịch xe tải nhỏ thủy lực chuyển nền tảng xe tải

yêu cầu trích Phổ cao su bánh xe phẳng xe tải KPJ cáp dịch xe tải nhỏ thủy lực chuyển nền tảng xe tải