Chất lỏng cao su butadien nhựa ABS nhựa thay đổi lớp phủ dính lốp

 

Thể loại: Bọt Bồng bềnh

Địa chỉ hàng hóa: Khu công nghiệp thứ hai, Lou Village Community, Đường Gongming, Quận mới Quang Minh, Thâm Quyến

Tên công ty: Thâm Quyến Masni Elastomer Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

chất lỏng cao su lỏng butadien

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Mr. Hồng
Số liên lạc:13243810666
Email:850179954@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thâm Quyến Masni Elastomer Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Khu công nghiệp thứ hai, Lou Village Community, Đường Gongming, Quận mới Quang Minh, Thâm Quyến

Chất lỏng cao su butadien nhựa ABS nhựa thay đổi lớp phủ dính lốp chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Chất lỏng cao su butadien nhựa ABS nhựa thay đổi lớp phủ dính lốp

yêu cầu trích Chất lỏng cao su butadien nhựa ABS nhựa thay đổi lớp phủ dính lốp