Cần trục 5 tấn 20 mét gói lái máy móc cẩu Lu

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Lu Hoisting Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Lu Hoisting Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lưu Quang Tông
Số liên lạc:13562862226
Email:sdxwqz@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Lu Hoisting Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Lu Hoisting Machinery Co., Ltd.

Cần trục 5 tấn 20 mét gói lái máy móc cẩu Lu chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Cần trục 5 tấn 20 mét gói lái máy móc cẩu Lu

yêu cầu trích Cần trục 5 tấn 20 mét gói lái máy móc cẩu Lu