Cung cấp tự động đôi răng con lăn máy nghiền để con lăn máy nghiền đá máy nghiền quặng thiết bị

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Weifang Huading Heavy Industry Machinery Technology Co., Ltd.

Tên công ty: Weifang Huading Heavy Industry Machinery Technology Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lưu quản lý
Số liên lạc:13869632321
Email:sdhuading@126.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Weifang Huading Heavy Industry Machinery Technology Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Weifang Huading Heavy Industry Machinery Technology Co., Ltd.

Cung cấp tự động đôi răng con lăn máy nghiền để con lăn máy nghiền đá máy nghiền quặng thiết bị chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Cung cấp tự động đôi răng con lăn máy nghiền để con lăn máy nghiền đá máy nghiền quặng thiết bị

yêu cầu trích Cung cấp tự động đôi răng con lăn máy nghiền để con lăn máy nghiền đá máy nghiền quặng thiết bị