Cừu chân cừu trước chân cừu tươi sống với xương khách sạn phục vụ đông lạnh chân cừu sống Xie Ji

 

Thể loại: Nông nghiệp

Địa chỉ hàng hóa: Thanh Đảo Xie Ji Food Co., Ltd

Tên công ty: Thanh Đảo Xie Ji Food Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Mr. Xie
Số liên lạc:18561386651
Email:942445495@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Đảo Xie Ji Food Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Thanh Đảo Xie Ji Food Co., Ltd

Cừu chân cừu trước chân cừu tươi sống với xương khách sạn phục vụ đông lạnh chân cừu sống Xie Ji chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Cừu chân cừu trước chân cừu tươi sống với xương khách sạn phục vụ đông lạnh chân cừu sống Xie Ji

yêu cầu trích Cừu chân cừu trước chân cừu tươi sống với xương khách sạn phục vụ đông lạnh chân cừu sống Xie Ji