Động vật thân thịt máy nghiền giết mổ xử lý chất thải chết gà vô hại thiết bị xử lý

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Huisheng Thiết bị công nghiệp Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Huisheng Thiết bị công nghiệp Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Mr. Ji
Số liên lạc:15053606790
Email:354107457@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Huisheng Thiết bị công nghiệp Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Huisheng Thiết bị công nghiệp Co., Ltd.

Động vật thân thịt máy nghiền giết mổ xử lý chất thải chết gà vô hại thiết bị xử lý chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Động vật thân thịt máy nghiền giết mổ xử lý chất thải chết gà vô hại thiết bị xử lý

yêu cầu trích Động vật thân thịt máy nghiền giết mổ xử lý chất thải chết gà vô hại thiết bị xử lý