Thiết bị nâng điện 200kg-1000kg cần cẩu nhỏ kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Yaote Heavy Industry Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Yaote Heavy Industry Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Cheng quản lý
Số liên lạc:19954030033
Email:18605384481@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Yaote Heavy Industry Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Yaote Heavy Industry Machinery Co., Ltd.

Thiết bị nâng điện 200kg-1000kg cần cẩu nhỏ kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Thiết bị nâng điện 200kg-1000kg cần cẩu nhỏ kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ

yêu cầu trích Thiết bị nâng điện 200kg-1000kg cần cẩu nhỏ kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ