5 tấn 12 mét ổn định điều khiển từ xa treo lái xe điện cầu đôi dầm châu Âu cần cẩu

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Yaote Heavy Industry Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Yaote Heavy Industry Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Cheng quản lý
Số liên lạc:19954030033
Email:18605384481@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Yaote Heavy Industry Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Yaote Heavy Industry Machinery Co., Ltd.

5 tấn 12 mét ổn định điều khiển từ xa treo lái xe điện cầu đôi dầm châu Âu cần cẩu chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự 5 tấn 12 mét ổn định điều khiển từ xa treo lái xe điện cầu đôi dầm châu Âu cần cẩu

yêu cầu trích 5 tấn 12 mét ổn định điều khiển từ xa treo lái xe điện cầu đôi dầm châu Âu cần cẩu