Công suất lớn phân bón phân hữu cơ kéo nông trại phân phân phân đổ xe tải lớn phân rải phân mô hình 2FGH

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Jingchi Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Jingchi Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Sun
Số liên lạc:15064788511
Email:sun313953699@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Jingchi Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Jingchi Machinery Co., Ltd.

Công suất lớn phân bón phân hữu cơ kéo nông trại phân phân phân đổ xe tải lớn phân rải phân mô hình 2FGH chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Công suất lớn phân bón phân hữu cơ kéo nông trại phân phân phân đổ xe tải lớn phân rải phân mô hình 2FGH

yêu cầu trích Công suất lớn phân bón phân hữu cơ kéo nông trại phân phân phân đổ xe tải lớn phân rải phân mô hình 2FGH