Norling FK-10 bốn mặt điều hòa van điều hòa không khí hợp kim nhôm cửa thoát khí

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Số 58, Trung đoạn đường Đông, đường Deshang

Tên công ty: Công ty TNHH Thiết bị thông gió Đức Châu Norling

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lưu quản lý
Số liên lạc:15305346202
Email:1076509751@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Thiết bị thông gió Đức Châu Norling
Địa chỉ công ty:Số 58, Trung đoạn đường Đông, đường Deshang

Norling FK-10 bốn mặt điều hòa van điều hòa không khí hợp kim nhôm cửa thoát khí chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Norling FK-10 bốn mặt điều hòa van điều hòa không khí hợp kim nhôm cửa thoát khí

yêu cầu trích Norling FK-10 bốn mặt điều hòa van điều hòa không khí hợp kim nhôm cửa thoát khí