Olebo bổ sung nitơ lỏng loạt tự áp lực bể nitơ lỏng YDZ-150 thể tích 150L

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Công nghệ Y Tế Ailaibao (Tế Nam)

Tên công ty: Công ty TNHH Công nghệ Y Tế Ailaibao (Tế Nam)

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Wang
Số liên lạc:15106916907
Email:2138387526@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Công nghệ Y Tế Ailaibao (Tế Nam)
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Công nghệ Y Tế Ailaibao (Tế Nam)

Olebo bổ sung nitơ lỏng loạt tự áp lực bể nitơ lỏng YDZ-150 thể tích 150L chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Olebo bổ sung nitơ lỏng loạt tự áp lực bể nitơ lỏng YDZ-150 thể tích 150L

yêu cầu trích Olebo bổ sung nitơ lỏng loạt tự áp lực bể nitơ lỏng YDZ-150 thể tích 150L