Liêu Ninh 3p mái nhà thoát nước mật độ cao polyethylene HDPE tấm mái nhà xanh

 

Thể loại: Nhân vật xây dựng và trang trí nhà

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Taian Dingnuo Geomaterials

Tên công ty: Công ty TNHH Taian Dingnuo Geomaterials

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Ishizo
Số liên lạc:13053841856
Email:734826447@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Taian Dingnuo Geomaterials
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Taian Dingnuo Geomaterials

Liêu Ninh 3p mái nhà thoát nước mật độ cao polyethylene HDPE tấm mái nhà xanh chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Liêu Ninh 3p mái nhà thoát nước mật độ cao polyethylene HDPE tấm mái nhà xanh

yêu cầu trích Liêu Ninh 3p mái nhà thoát nước mật độ cao polyethylene HDPE tấm mái nhà xanh