Hồng Hương đơn trục đôi dao CNC gia công máy tiện gỗ gỗ cứng nhà máy

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Công nghệ cơ điện Gaoomi Hongxiang

Tên công ty: Công ty TNHH Công nghệ cơ điện Gaoomi Hongxiang

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Loan Yan
Số liên lạc:15065646271
Email:gmhxjd@126.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Công nghệ cơ điện Gaoomi Hongxiang
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Công nghệ cơ điện Gaoomi Hongxiang

Hồng Hương đơn trục đôi dao CNC gia công máy tiện gỗ gỗ cứng nhà máy chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Hồng Hương đơn trục đôi dao CNC gia công máy tiện gỗ gỗ cứng nhà máy

yêu cầu trích Hồng Hương đơn trục đôi dao CNC gia công máy tiện gỗ gỗ cứng nhà máy