Đúc nhôm vỏ treo dây kẹp cao su 18 loại thiết bị điện cáp quang trước xoắn dây phụ kiện

 

Thể loại: Bộ phận điện tử

Địa chỉ hàng hóa: Tế Ninh, Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Thiết bị điện Sơn Đông Hải Hồng

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Khổng Fanqing
Số liên lạc:15715379122
Email:3184815216@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Thiết bị điện Sơn Đông Hải Hồng
Địa chỉ công ty:Tế Ninh, Sơn Đông

Đúc nhôm vỏ treo dây kẹp cao su 18 loại thiết bị điện cáp quang trước xoắn dây phụ kiện chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Đúc nhôm vỏ treo dây kẹp cao su 18 loại thiết bị điện cáp quang trước xoắn dây phụ kiện

yêu cầu trích Đúc nhôm vỏ treo dây kẹp cao su 18 loại thiết bị điện cáp quang trước xoắn dây phụ kiện