Hàn Quốc nhập khẩu phim trang trí tự dính màng nhựa PVC MF766 MF777 cao cấp xây dựng khách sạn

 

Thể loại: Nhân vật xây dựng và trang trí nhà

Địa chỉ hàng hóa: Thanh Đảo, Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Thế kỷ Thanh Đảo Yicai

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Kim Hong-sik
Số liên lạc:18562552800
Email:18562552800@139.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Thế kỷ Thanh Đảo Yicai
Địa chỉ công ty:Thanh Đảo, Sơn Đông

Hàn Quốc nhập khẩu phim trang trí tự dính màng nhựa PVC MF766 MF777 cao cấp xây dựng khách sạn chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Hàn Quốc nhập khẩu phim trang trí tự dính màng nhựa PVC MF766 MF777 cao cấp xây dựng khách sạn

yêu cầu trích Hàn Quốc nhập khẩu phim trang trí tự dính màng nhựa PVC MF766 MF777 cao cấp xây dựng khách sạn