[Thép ống thép] Kairun PVC trong suốt ống thép φ6mm hỗ trợ dây thép trong suốt gia cố trong suốt ống nước

 

Thể loại: Bọt Bồng bềnh

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Nhựa Weifang Kairun

Tên công ty: Công ty TNHH Nhựa Weifang Kairun

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Ren
Số liên lạc:15689808591
Email:krpvc@krpvc.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Nhựa Weifang Kairun
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Nhựa Weifang Kairun

[Thép ống thép] Kairun PVC trong suốt ống thép φ6mm hỗ trợ dây thép trong suốt gia cố trong suốt ống nước chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự [Thép ống thép] Kairun PVC trong suốt ống thép φ6mm hỗ trợ dây thép trong suốt gia cố trong suốt ống nước

yêu cầu trích [Thép ống thép] Kairun PVC trong suốt ống thép φ6mm hỗ trợ dây thép trong suốt gia cố trong suốt ống nước