Nhà sản xuất bán nóng toàn bộ phòng tắm chuyên nghiệp sản xuất

 

Thể loại: Nhân vật xây dựng và trang trí nhà

Địa chỉ hàng hóa: Số 002, Hall 002, Hongteng Home Furnishing Plaza, số 14 Huaxin Road, huyện Lệ Thành, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Thiết bị vệ sinh Jinan Lego

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Toàn bộ phòng tắm là một thuật ngữ chung cho một loại sản phẩm phòng tắm công nghiệp sản xuất mới. Sản phẩm có cấu trúc khung độc lập và chức năng hỗ trợ. Một bộ sản phẩm đúc là một đơn vị chức năng độc lập, có thể được lắp ráp trong bất kỳ môi trường nào theo nhu cầu sử dụng. Giá chỉ để tham khảo. Các bên quan tâm sẽ nói chuyện chi tiết02

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Đại Trấn Lượng
Số liên lạc:15069147888
Email:1040463163@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Thiết bị vệ sinh Jinan Lego
Địa chỉ công ty:Số 002, Hall 002, Hongteng Home Furnishing Plaza, số 14 Huaxin Road, huyện Lệ Thành, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông

Nhà sản xuất bán nóng toàn bộ phòng tắm chuyên nghiệp sản xuất chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Nhà sản xuất bán nóng toàn bộ phòng tắm chuyên nghiệp sản xuất

yêu cầu trích Nhà sản xuất bán nóng toàn bộ phòng tắm chuyên nghiệp sản xuất