Vải địa kỹ thuật có đặc tính chống vi khuẩn tốt và không bị hư hại bởi côn trùng vi sinh vật và sâu bọ

 

Thể loại: Nhân vật xây dựng và trang trí nhà

Địa chỉ hàng hóa: Taian Xiangsheng Engineering Material Co., Ltd.

Tên công ty: Taian Xiangsheng Engineering Material Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Yang
Số liên lạc:13385480003
Email:372386463@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Taian Xiangsheng Engineering Material Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Taian Xiangsheng Engineering Material Co., Ltd.

Vải địa kỹ thuật có đặc tính chống vi khuẩn tốt và không bị hư hại bởi côn trùng vi sinh vật và sâu bọ chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Vải địa kỹ thuật có đặc tính chống vi khuẩn tốt và không bị hư hại bởi côn trùng vi sinh vật và sâu bọ

yêu cầu trích Vải địa kỹ thuật có đặc tính chống vi khuẩn tốt và không bị hư hại bởi côn trùng vi sinh vật và sâu bọ