Reactor_Yousheng Chemical_Lò phản ứng chịu nhiệt độ cao và áp suất cao

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Số 3 Hetan, làng Tương Dương, thị trấn Phúc Giáp, huyện Trương Đi-đi-an, thành phố Tử Bồ, tỉnh Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Thiết Bị Hóa Chất Zibo Yousheng

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Qianyu Wangpu https://41674.qianyuwang.com/

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Fu
Số liên lạc:15169264880
Email:ziboyoushengf@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Thiết Bị Hóa Chất Zibo Yousheng
Địa chỉ công ty:Số 3 Hetan, làng Tương Dương, thị trấn Phúc Giáp, huyện Trương Đi-đi-an, thành phố Tử Bồ, tỉnh Sơn Đông

Reactor_Yousheng Chemical_Lò phản ứng chịu nhiệt độ cao và áp suất cao chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Reactor_Yousheng Chemical_Lò phản ứng chịu nhiệt độ cao và áp suất cao

yêu cầu trích Reactor_Yousheng Chemical_Lò phản ứng chịu nhiệt độ cao và áp suất cao