Giống cây vả mới bán buôn, kết quả năm đó, sung là tốt để sống Tianfa thịt lợn bụng cây giống cơ sở

 

Thể loại: Nông nghiệp

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Nông trại gia đình Linshu Tianfa

Tên công ty: Công ty TNHH Nông trại gia đình Linshu Tianfa

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Vương Uy Tương
Số liên lạc:13686397126
Email:704801672@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Nông trại gia đình Linshu Tianfa
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Nông trại gia đình Linshu Tianfa

Giống cây vả mới bán buôn, kết quả năm đó, sung là tốt để sống Tianfa thịt lợn bụng cây giống cơ sở chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Giống cây vả mới bán buôn, kết quả năm đó, sung là tốt để sống Tianfa thịt lợn bụng cây giống cơ sở

yêu cầu trích Giống cây vả mới bán buôn, kết quả năm đó, sung là tốt để sống Tianfa thịt lợn bụng cây giống cơ sở