Máy tách khô và ướt để xử lý mất nước phân gia súc trong trang trại Suyang SY-FLJ-180

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Qufu Shuyyang Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Qufu Shuyyang Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Hứa Dương Dương
Số liên lạc:18678752692
Email:qufushunyang@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Qufu Shuyyang Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Qufu Shuyyang Machinery Co., Ltd

Máy tách khô và ướt để xử lý mất nước phân gia súc trong trang trại Suyang SY-FLJ-180 chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Máy tách khô và ướt để xử lý mất nước phân gia súc trong trang trại Suyang SY-FLJ-180

yêu cầu trích Máy tách khô và ướt để xử lý mất nước phân gia súc trong trang trại Suyang SY-FLJ-180