Propionyl Chlorua 79-03-8 Propionyl Chlorua 99% Trung gian tổng hợp hữu cơ hóa chất an toàn

 

Thể loại: Năng lượng hóa học

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Anqiang Chemical Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Anqiang Chemical Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Song Lilin
Số liên lạc:13220687022
Email:2955093277@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Anqiang Chemical Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Anqiang Chemical Co., Ltd.

Propionyl Chlorua 79-03-8 Propionyl Chlorua 99% Trung gian tổng hợp hữu cơ hóa chất an toàn chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Propionyl Chlorua 79-03-8 Propionyl Chlorua 99% Trung gian tổng hợp hữu cơ hóa chất an toàn

yêu cầu trích Propionyl Chlorua 79-03-8 Propionyl Chlorua 99% Trung gian tổng hợp hữu cơ hóa chất an toàn